• Y Sinh

  Nghĩa chuyên nghành

  một tên khác của đầu dò trong một thiết bị siêu âm, đặc biệt sử dụng cho đầu dò, associate housing và bất kỳ một mạch điện trong nào được gắn vào bảng điều khiển của thiết bị quét thời gian thực.

  Y Sinh

  một tên khác của đầu dò trong một thiết bị siêu âm, đặc biệt sử dụng cho đầu dò, associate housing và bất kỳ một mạch điện trong nào được gắn vào bảng điều khiển của thiết bị quét thời gian thực.

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X