• /´træns´fɔ:mizəm/

  Thông dụng

  Danh từ

  (sinh vật học) thuyết biến hình

  Chuyên ngành

  Hóa học & vật liệu

  thuyết biến cải

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X