• /´trænziəns/

  Thông dụng

  Cách viết khác transiency

  Danh từ
  Sự ngắn ngủi, sự nhất thời, sự chóng tàn; sự tạm thời
  Tính chất thoáng qua
  the transience of human life
  tính chất phù du của cuộc đời con người

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X