• Điện

    chân cắm tranzito

    Giải thích VN: Bộ phận nhỏ để các cực của transitor gắn vào, để dễ nối điện với mạch và dễ thay thế transitor.

    tác giả


    Tìm thêm với Google.com :

    NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X