• Điện

    mạch dao động tran-zitron

    Giải thích VN: Một mạch dao động điện trở âm trong đó lưới màng có điện áp cao hơn dương cực, một tụ điện được nối giữa lưới màng và lưới chắn, lưới chắn lần lượt chia dòng điện cho lưới màng và dương cực, do đó phát sinh hiện tượng dao động.

    tác giả


    Tìm thêm với Google.com :

    NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X