• /trænz´mitl/

  Thông dụng

  Danh từ

  Sự chuyển giao, sự truyền

  Chuyên ngành

  Kỹ thuật chung

  sự truyền

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X