• /´trænsəm¸windou/

  Thông dụng

  Danh từ
  (từ Mỹ,nghĩa Mỹ) cửa sổ con (trên cửa lớn) (như) transom

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X