• /¸trænspə´reiʃən/

  Thông dụng

  Danh từ

  Sự ra mồ hôi (người)
  (thực vật học) sự thoát hơi nước của cây
  Sự tiết lộ (bí mật)
  (thông tục) sự xảy ra, sự diễn ra

  Chuyên ngành

  Điện lạnh

  sự đổ mồ hôi
  sự thoát hơi
  sự thoát hơi nước

  Kỹ thuật chung

  độ thoát hơi nước

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X