• Toán & tin

  lớp chuyển tải
  lớp vận chuyển
  tầng giao vận

  Giải thích VN: Tầng chuyển tải là tầng 4 trong chồng giao thức OSI. Nó nằm trên tầng vật lý, tầng liên kết dữ liệu, tầng mạng và ngay dưới tầng session. Nó cung cấp dịch vụ gởi tin cho tầng session che dấu mạng từ các tầng cao hơn.

  tầng vận tải

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X