• /¸trænspɔ:tə´biliti/

  Thông dụng

  Danh từ

  Tính chất có thể chuyên chở được
  Tính chất có thể bị kết tội đi đày, tính chất có thể đưa đến tội đi đày

  Chuyên ngành

  Toán & tin

  khả năng chuyển đi
  khả năng vận tải

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X