• Môi trường

    Các biện pháp kiểm soát vận chuyển
    Các bước được một địa phương tiến hành để làm giảm khí thải giao thông và nâng cao chất lượng không khí bằng cách giảm bớt hoặc thay đổi luồng giao thông; ví dụ như làn cho xe buýt và phương tiện chiếm nhiều chỗ, làn cho

    tác giả


    Tìm thêm với Google.com :

    NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X