• Toán & tin

    chuyển vị

    Giải thích VN: Ví dụ chuyển vị một ma trận.

    tác giả


    Tìm thêm với Google.com :

    NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X