• Điện

  sóng từ trường ngang

  Giải thích VN: Viết tắt từ sóng TM, một sóng điện từ có vectơ từ trường trực giao với phương truyền sóng còn gọi là sóng E.

  Kỹ thuật chung

  sóng E
  sóng TM
  sóng từ ngang

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X