• /´træʃinis/

  Thông dụng

  Danh từ
  Tính chất tồi, chất lượng kém, tính chất không ra gì, sự vô giá trị

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X