• (đổi hướng từ Traumatized)
  /´trɔ:mə¸taiz/

  Thông dụng

  Cách viết khác traumatise

  Ngoại động từ
  Gây chấn thương
  Hình Thái Từ

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X