• /´trævlə/

  Thông dụng

  Cách viết khác travellerỵ

  (từ Mỹ, nghĩa Mỹ) như traveller

  Chuyên ngành

  Xây dựng

  ván khuôn lăn

  Kỹ thuật chung

  cầu trục

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X