• Kinh tế

    tài khoản thuế và cho vay của ngân khố

    Giải thích VN: Số cân đối tài khoản chi phiếu do Bộ Ngân khố duy trì tại các tổ chức tài chánh, ngân hàng thương mại cơ bản (gốc). Nhà nước thu giữ tiền thuế được chi trả thông qua tài khoản TT & L. Phần lớn biên lai thu thuế được ký thác vào các tài khoản này. Một vài số cân đối của ngân khố có thể được giữ trong các tài khoản ký thác có sinh lãi của các ngân hàng địa phương.

    tác giả


    Tìm thêm với Google.com :

    NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X