• /Phiên âm này đang chờ bạn hoàn thiện/

  Thông dụng

  Danh từ

  Giàn mắt cáo, lưới mắt cáo; rèm mắt cáo; hàng rào mắt cáo (như) trellis

  Kỹ thuật chung

  hàng rào mắt cáo

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X