• /´trentʃə/

  Thông dụng

  Danh từ

  Người đào mương
  Lính đào hào
  Mâm ăn
  Máy đào rãnh, máy đào mương, máy đào hào
  tencher companion
  bạn đồng bàn, bạn cùng ăn

  Danh từ

  Cái thớt, cái đĩa gỗ (đĩa lớn bằng gỗ, trước đây dùng để cắt hoặc dọn thức ăn)

  Chuyên ngành

  Xây dựng

  người đào hào

  Kỹ thuật chung

  máy đào hào
  máy đào kênh
  máy đào mương
  máy đào rãnh
  máy xẻ rãnh

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X