• Xây dựng

  sự khoan thí nghiệm
  sự khoan thử

  Đo lường & điều khiển

  lỗ khoan thử (thăm dò dầu khí)

  Kỹ thuật chung

  sự khoan lấy mẫu

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X