• /´traibə¸lizəm/

  Thông dụng

  Danh từ

  Sự gắn bó với bộ lạc
  Lòng trung thành tận tụy với bộ lạc
  Sự đề cao bộ lạc mình hơn mọi bộ lạc

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X