• /´tribju:n/

  Thông dụng

  Danh từ

  Người lãnh đạo được ưa chuộng, kẻ mị dân
  (sử học) hộ dân quan, La Mã quan bảo dân (người được dân bầu để bảo vệ cho dân)
  Diễn đàn
  Mục diễn đàn (trên báo)
  Giảng toà
  (thể dục, thể thao) khán đài
  Đài ngồi dành riêng

  Chuyên ngành

  Kỹ thuật chung

  khán đài
  diễn đàn
  lễ đài
  vũ đài

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X