• Y học

    (tricho-) prefix. chỉ tóc lông hay cấu trúc giống như tóc, lông.

    tác giả


    Tìm thêm với Google.com :

    NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X