• Môi trường

    Tưới nhỏ giọt
    Phương pháp mà nước nhỏ từng giọt xuống đất từ các ống khoét lỗ hay ống xuất.

    tác giả


    Tìm thêm với Google.com :

    NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X