• (đổi hướng từ Tricycled)
  /´troaisikəl/

  Thông dụng

  Cách viết khác trike

  Danh từ

  Xe đạp ba bánh

  Nội động từ

  Đi xe đạp ba bánh; chở bằng xe đạp ba bánh

  Hình Thái Từ

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X