• Môi trường

    Tri-halo-metan (THM)
    Một hợp chất hữu cơ thuộc họ các chất dẫn xuất từ mêtan. THM thường là sản phẩm phụ của quá trình xử lý nước uống có chứa chất hữu cơ bằng phương pháp clo.

    tác giả


    Tìm thêm với Google.com :

    NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X