• /´trivələnt/

  Thông dụng

  Tính từ

  (hoá học) có hoá trị ba

  Danh từ

  (sinh vật học) thể tam vị (bộ ba thể nhiễm sắc)

  Chuyên ngành

  Kỹ thuật chung

  hóa trị ba

  Giải thích VN: Tạp chất của vật bán dẫn điện có điện tử hóa trị ba. Tạp chất "nhận".

  ba lần

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X