• /´trouka:/

  Thông dụng

  Cách viết khác trochar

  Danh từ

  (y học) giùi chọc

  Chuyên ngành

  Y học

  dùi chọc hút

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X