• /troup/

  Thông dụng

  Danh từ

  Phép chuyển nghĩa (việc sử dụng một từ hoặc nhóm từ theo (nghĩa bóng)); phép tu từ, mỹ từ pháp
  Câu thơ thêm vào trong bài hát cầu kinh (công giáo)

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X