• /¸trɔpɔ´lədʒik/

  Thông dụng

  Cách viết khác tropological

  Tính từ
  (thuộc) cách sử dụng chuyển nghĩa của từ
  (thuộc) cách giải thích các chuyển nghĩa trong Thánh kinh

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X