• /´trɔpə¸fait/

  Thông dụng

  Danh từ
  Thực vật thích nghi với thay đổi mùa, thực vật thích nghi với mọi điều kiện
  Thực vật nhiệt đới

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X