• /Phiên âm này đang chờ bạn hoàn thiện/

  Thông dụng

  Cách viết khác Trotskyite

  Danh từ

  Người ủng hộ Tờ-rốt-ki; người theo chủ nghĩa Tờ-rốt-kít

  Tính từ

  (thuộc) học thuyết Tờ-rốt-kít; theo học thuyết Tờ-rốt-kít

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X