• /´trɔfiη/

  Thông dụng

  Danh từ

  Hệ thống máng

  Chuyên ngành

  Xây dựng

  mương cáp
  thép hình máng
  tiết diện hình máng

  Điện

  hệ thống máng
  hệ thống máy

  Điện lạnh

  rãnh cáp
  sự luồn cáp
  sự luồn ống cáp

  Kỹ thuật chung

  ống đặt dây cáp

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X