• /trauzəz/

  Thông dụng

  Tính từ

  Của quần, cho quần
  trouser buttons
  cúc quần
  trouser pockets
  túi quần
  a trouser press
  bàn là quần

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X