• /´trʌst¸di:d/

  Thông dụng

  Danh từ
  Văn kiện pháp lý chuyển giao tài sản cho người được ủy thác

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X