• Y Sinh

  Nghĩa chuyên nghành

  là tích số của dòng qua ống phát tia với thời gian phát tia (mAs) trong một lần chụp nào đó.

  Y Sinh

  là tích số của dòng qua ống phát tia với thời gian phát tia (mAs) trong một lần chụp nào đó.

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X