• /´tju:blis/

  Thông dụng

  Tính từ

  Không cần săm (lốp xe)
  Không ống
  Không đèn

  Chuyên ngành

  Ô tô

  không có ruột xe (lốp xe)

  Điện lạnh

  không đèn
  không săm

  Kỹ thuật chung

  bánh đặc

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X