• /´tju:bə:kl/

  Thông dụng

  Danh từ

  Nốt sần; nốt rễ
  (y học) u lao
  (giải phẫu) lồi gò; củ; mấu
  oesophagal tubercle
  mấu thực quản
  Củ nhỏ; rễ củ nhỏ

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X