• /´tju:lip/

  Thông dụng

  Danh từ

  (thực vật học) cây uất kim hương
  Hoa uất kim hương
  Error creating thumbnail: Unable to create destination directory

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X