• /´tə:n¸ɔn/

  Thông dụng

  Danh từ

  (thông tục) người (vật) kích động; người (vật) làm cho ai bị kích thích (đặc biệt là về tình dục)
  she thinks hairy chests are a turn-on!
  cô ta cho rằng những bộ ngực rậm lông là một thứ kích thích!

  Chuyên ngành

  Kỹ thuật chung

  bật
  mở (máy)
  sự bật (đèn)
  sự chuyển sang đóng (chuyển tiếp trạng thái)
  sự đóng (điện)

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X