• /twein/

  Thông dụng

  Danh từ

  (từ cổ,nghĩa cổ) đôi, cặp, hai
  to cut in twain
  cắt làm đôi
  Một cặp

  Tính từ

  (từ cổ, nghĩa cổ) hai

  Chuyên ngành

  Toán & tin

  bộ hai
  bộ hai, một cặp
  một cặp

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X