• Thông dụng

    Danh từ

    (từ Mỹ, nghĩa Mỹ) (thông tục) hai mươi nhăm xu

    tác giả


    Tìm thêm với Google.com :

    NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X