• /´timpən/

  Thông dụng

  Danh từ

  Màng
  (giải phẫu) màng nhĩ
  (xây dựng) mặt hồi
  Màng trống; mặt trống
  (ngành in) giấy lót

  Chuyên ngành

  Xây dựng

  ô trán (nhà)

  Kỹ thuật chung

  giấy lót

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X