• /´taipou/

  Thông dụng

  Viết tắt
  Thợ in; người thạo thuật in máy typographer

  Chuyên ngành

  Toán & tin

  lỗi do gõ phím

  Kỹ thuật chung

  lỗi in typô
  sự sắp nhầm chữ

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X