• Toán & tin

    địa chỉ tài nguyên

    Giải thích VN: Tài nguyên (resource) là một đối tượng trên Internet/Intranet nằm trên máy chủ. Đối tượng này chứa các thư mục và các loại tập tin khác nhau, gồm tập tin văn bản, đồ họa, video và âm thanh. URL là địa chỉ của một đối tượng thường được gõ vào vùng Address của các Web Browser. Về cơ bản, URL là con trỏ chỉ tới vị trí của một đối tượng.

    tác giả


    Tìm thêm với Google.com :

    NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X