• /ju:'baiəti/

  Thông dụng

  Danh từ

  Sự có ở một nơi nhất định; tình trạng có ở một nơi nhất định

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X