• Oprogramowanie księgowe Pit 2014 jest często aktualizowane, a dzięki mechanizmowi automatycznej aktualizacji przez Internet klient ma zawsze aktualną aplikację księgową. Osoby, jakie nie przygotowują druków za pośrednictwem płatnika lub zdobywają przychody z różnych źródeł, w tym ułamek bez pośrednictwa pracodawcy, wypełniają Pit-36. W sytuacji rozliczania się wspólnie z małżonkiem albo jako osoba wychowująca samotnie dziecko, może się zdarzyć, że jeden z partnerów może składać Pit 37 (na przykład z stosunku służbowego), a drugie musi korzystać z Pit 36 (np. własny interes). W takiej sytuacji łącznego rozliczenia dokonać trzeba na Pit 36. Zeznanie Pit-37 wysyłają osoby, które osiągały pobory z tytułu umów o dzieło, pracy, innych źródeł, umów zlecenia, emerytur, rent, dla jakich to pracodawca był zobowiązany do przelewania zaliczek na podatek od dochodów. Przychód ze sprzedania nieruchomości jest opodatkowany podatkiem ryczałtowym w wysokości 19 procent od bazy opodatkowania. Przelicznik podatku nie jest zależny od tego, które dodatkowo dochody zdobywa rozliczający zbycie posiadłości. Z Pit 36 skorzystają też Polacy, którzy są obowiązani dokonać doliczenia na podstawie art. 44 ust. 7f ustawy (w związku z poprzednim kredytem podatkowym) lub robią użytek z tzw. podatkowego kredytu, to znaczy zwolnienia na podstawie art. 44 ust. 7a ustawy o PIT albo prowadzili specjalne działy produkcji rolnej opodatkowane według skali podatkowej 18%-32% z zastosowaniem skali podatkowej. Na Pit-28 nie jest się w stanie złożyć edeklaracje zeznania łącznie z małżonkiem albo jako podatnik samodzielnie wychowujący pociechę. Ulga za internet umożliwia odjęcie od dochodu opłaconych wydatków na sieć globalną, z jakiego korzysta podatnik. Datą nabycia posiadłości jest data sygnowania aktu notarialnego przenoszącego majątek. Datą wybudowania – data dostarczenia nieruchomości do użytkowania. Ulgę na dziecko da rady potrącić osoba rozliczający formularz PIT ze sprzedaży akcji albo innych zysków kapitałowych (jest to PIT 38), składający zeznanie za podatek wykazany ze odpłatnego nieruchomości (a więc PIT 39), płacący podatek na zasadzie ryczałtu od przychodu (a więc Pit-28), rozliczający się liniowy w wymiarze 19%.

    tác giả


    Tìm thêm với Google.com :

    NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X