• /ju:'lidʒinl/

  Thông dụng

  Cách viết khác uliginose

  ju:'lid™in”s
  tính từ
  Mọc ở chỗ có bùn

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X