• /¸ʌltrə´mɔntein/

  Thông dụng

  Tính từ

  Bên kia núi; bên kia núi An-pơ
  Theo chủ trương giáo hoàng có toàn quyền

  Danh từ (như) .ultramontanist

  Người ở bên kia núi An-pơ, người Y
  Người theo chủ trương giáo hoàng có toàn quyền

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X