• /´ʌmbəl/

  Thông dụng

  Danh từ

  (thực vật học) tán (kiểu cụm hoa các hoa gần (như) cách đều tâm) (như) umbella

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X